Realize your constitutional right

with qualified help

Phone

877 123 0223

In domeniul CEDO Drepturile Omului Cabinetul de Avocatura Simon & Partners va ofera urmatoarele servicii juridice:

  • Acordarea de consultanţă juridică de specialitate cu privire la competenţa Avocat CEDO, precum şi privitor la domeniile de aplicabilitate ale Convenţiei;
  • Redactarea plângerilor adresate Curţii Europene a Drepturilor Omului;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în procedurile ulterioare sesizarii Curţii cu o plângere, precum: comunicările cu Grefa Curţii Europene a Drepturilor Omului; susţinerea orală a acţiunii în faţa instanţei europene;
  • Consultanţă juridică şi reprezentare în executarea hotărârilor definitive pronunţate de către Curtea de la Strabourg;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în negocierea unui acord cu statul pârât;
  • Consultanţă juridică şi reprezentare în orice altă procedură internă care ar decurge dintr-o hotărâre a Curţii Europene a Drepturilor Omului (spre exemplu: revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului).

Avocat CEDO Drepturile Omului