Realize your constitutional right

with qualified help

Phone

877 123 0223

Avocat Divort Bucuresti

avocat-divort-bucuresti

Avocat divort bucuresti va ofera urmatoarele servicii juridice:

 • redactarea acţiunii de divorţ, pregătirea dosarului de divorţ cu toate documentele prevăzute de lege şi solicitate de instanţele de judecată, înregistrarea acţiunii de divorţ la instanţa competentă;
 • asistenţă juridică şi reprezentare în acţiunile de divorţ;
 • consultanţă prealabilă acţiunii de divorţ;
 • redactarea acţiunii de divorţ, pregătirea dosarului de divorţ cu toate documentele prevăzute de lege şi solicitate de instanţele de judecată, înregistrarea acţiunii de divorţ la instanţa competentă;
 • redactare întâmpinare la cererea de divorţ şi înregistrarea acesteia la dosarul cauzei, în situaţia în care aveţi calitatea de pârât într-o astfel de acţiune;
 • redactare cerere reconvenţională la acţiunea de divorţ şi înregistrarea acesteia la dosarul cauzei;
 • asistenţă juridică şi reprezentare pe parcursul procedurii prealabile de mediere;
 • consultanţă cu privire la modalităţile prevăzute de lege pentru exercitarea autorităţii părinteşti şi cu privire la locuinţa minorului după desfacerea căsătoriei prin divorţ;
 • consultanţă cu privire la pensia de întreţinere datorată copiilor minori rezultaţi din căsătorie;
 • consultanţă cu privire la programul de vizită al minorilor după desfacerea căsătoriei;
 • consultanţă cu privire la prestaţia compensatorie şi la condiţiile de acordare a acesteia;
 • consultanţă cu privire la “locuinţa familiei”;
 • asistenţa juridică şi reprezentare în cadrul negocierilor având ca obiect modalitatea de exercitare a autorităţii părinteşti în raport de interesul minorului, stabilirea unui program de vizită al minorului, stabilirea pensiei de întreţinere şi modalitatea în care aceasta va fi achitată;
 • redactare şi susţinere acţiune privind majorarea / reducerea pensiei de întreţinere pentru copii minori;
 • redactare şi susţinere acţiuni ce vizează stabilirea unor legături personale cu minorul după desfacerea căsătoriei;
 • reprezentare în faţa instanţei de judecată pe întreaga durată a procesului;
 • informarea completă a clientului cu privire la fazele procesului şi starea curentă a dosarului.

Avocat Divort Bucuresti

www.expertlex.ro
[email protected]
0751299251