Realize your constitutional right

with qualified help

Phone

877 123 0223

Avocat Dreptul Familiei

Avocat Dreptul Familiei

Dreptul Familiei este reprezentat de totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile personale și patrimoniale ce izvorăsc din căsătorie, adopție și raporturile asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familii, în scopul ocrotirii și întăririi familiei. Altfel spus Dreptul Familiei reprezintă ansamblul normelor juridice aplicabile relațiilor dintre persoanele unite prinfiliație (de exemplu, un copil și mama sau tatăl său) sau prin căsătorie (sau parteneriat declarat).

Prin urmare, dreptul familiei abordează de exemplu căsătoria, divorțul, adopția copiilor, diverse chestiuni referitoare la răspunderea părintească (încredințarea copiilor, dreptul de vizită, etc.).

Aceste norme variază de la un stat la altul, întrucât acestea sunt strâns legate de istoria, cultura și evoluția socială ale fiecărui stat.

Avocat Dreptul Familiei

Uniunea Europeană are drept obiectiv stabilirea normelor comune în materie de dreptul familiei astfel încât cetățenii europeni să nu fie împiedicați să își exercite drepturile pentru că locuiesc în țări diferite ale Uniunii Europene sau pentru că s-au deplasat dintr-o țară în alta în cursul vieții lor.

Cu toate acestea, statele membre trebuie să fie de acord toate cu privire la adoptarea acestor norme.

În prezent, dreptul european prevede în această privință norme referitoare:

  • la divorț,
  • la răspunderea părintească asupra copiilor rezultați dintr-o căsătorie sau o uniune liberă,
  • la obligațiile alimentare.

Avocat Dreptul Familiei

www.expertlex.ro
[email protected]
0751299251