Realize your constitutional right

with qualified help

Phone

877 123 0223

Asistenta Juridica si Reprezentare in Litigii de Munca

Redactare, asistenta si reprezentare juridica privitoare la contractul individual de munca : 
 • incheierea contractului individual de munca;
 • executarea contractului individual de munca;
 • modificarea contractului individual de munca;
 • detasarea;
 • delegarea;
 • intreruperea contractului individual de munca;
 • clauze in contractul individual de munca;
 • de confidentialitate;
 • de neconcurenta;
 • de mobilitate s.a.;
 • incetarea contractului individual de munca;
 • contestatii privind deciziile comisiei de disciplina.
Redactare, asistenta si reprezentare juridica privitoare drepturile salariatilor/angajatorilor: 
 • stabilirea si acordarea concediilor (de odihna, medicale, de studiu, fara plata)
 • stabilirea si acordarea drepturilor banesti;
 • indeplinirea obligatiilor stabilite prin contractul de munca;
 • stabilirea si aplicarea sanctiunilor disciplinare.
 ACTIVITATI JURIDICE:
 • Obligarea angajatorului la restituirea unei sume de bani retinute din salariu.
 • Obligarea angajatorului la repararea prejudiciului suferit de angajat.
 • Contestarea deciziei de concediere a salariatului.
 • Obligarea angajatorului la reintegrarea salariatului in functia avuta anterior.
 • Contestarea deciziei de sanctionare a salariatului.
 • Litigii in legatura cu atragerea raspunderii patrimoniale a salariatului pentru încalcarea clauzelor, contractului de munca si a clauzei de confidentialitate.

Avocat Drepul Muncii