Realize your constitutional right

with qualified help

Phone

877 123 0223

Avocat Transporturi

Avocat Transporturi

Prin transport rutier se înțelege orice operațiune de transport care se realizează cu vehicule rutiere pentru deplasarea mărfurilor sau a persoanelor chiar dacă vehiculul rutier este, pe o anumita porțiune a drumului, transportat la rândul său pe/de un alt mijloc de transport (vagon de cale ferată, bac).

Avocat Transporturi

Transportul rutier de mărfuri cât și transportul rutier de persoane se pot desfășura în:

  • trafic național – operațiune de transport rutier care se efectuează între două localități situate pe teritoriul aceluiași stat, fără a depăși teritoriul statului respectiv;
  • trafic internațional – operațiune de transport rutier care se efectuează între o localitate de plecare și o localitate de destinație, situate pe teritoriul a două state diferite, cu sau fără tranzitarea unuia sau mai multor state;

Atât transportul de marfă cât și cel de persoane, pot îmbrăca forma de:

  • transport rutier public – și anume când transportul rutier este efectuat pe bază de contract, contra plată, de către operatorii de transport rutier care dețin în proprietate sau cu orice alt titlu vehicule rutiere.
  • transport in cont propriu – și anume când transportul se efectueaza fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii al acestuia.

Avocat Transporturi

www.expertlex.ro
[email protected]
0751299251