Realize your constitutional right

with qualified help

Phone

877 123 0223

Consultatii Juridice

Cabinet Avocat Simon oferă servicii de consultanță persoanelor juridice și persoanelor fizice, asistarea si reprezentare în fața instanțelor judiciare precum și a tuturor instituțiilor de stat și particulare în vederea apărării intereselor clienților noștrii.

 

       Membrii Cabinetului nostru de Avocatură sunt în măsură să vă ofere consultanţă în următoarele domenii juridice:

 

       Drept Comercial:

– consultanţă juridică;

– contracte comerciale – redactare şi atestare,

– asistenţă la negocieri de contracte şi tranzacţii;

– recuperare debite – executare silită;

– redactare cereri şi reprezentarea clientilor în faza de executare silită a hotărârilor judecătoreşti;

– procedura somaţiei de plata şi a ordonanţei de plată;

– mediere, tranzacţii în faza procesuală şi post procesuală;

– întocmirea de notificări, somaţii, adrese, cereri;

 

       Drept societar:

– consultanţă juridică;

– asistare şi reprezentare în operaţiuni la Oficiul Registrului Comertului:

– înfiinţare societăţi comerciale;

– reprezentare în faţa judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comertului Bucureşti şi judeţul Ilfov;

– redactare act constitutiv;

– modificare act constitutiv;

– redactare acte adiţionale, hotărâri A.G.A.;

– rezervare denumire societate;

– obţinere certificat de cazier fiscal;

– obţinere certificat constatator;

– majorare/reducere capital social;

– cesiune părţi sociale/actiuni;

– intrare/retragere asociaţi;

– numire administratori/cenzori;

– înfiinţare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentanţe;

– modificare de sediu, prelungire contracte de sediu;

– modificare de denumire societate;

– autorizare de functionare;

– completare obiecte de activitate;

– modificare date de identificare asociaţi;

– dizolvare, lichidare, reorganizare judiciară, faliment;

 

       Asociatii si fundatii:

– consultanţă juridică;

– înfiinţare asociaţii şi fundaţii, sindicate, federaţii;

– modificare acte constitutive;

– redactare acte adiţionale;

– redactare procese verbale ale organelor aociaţiei sau fundaţiei;

– consultanţă în derularea activităţii;

– reprezentare în faţa instanţei de judecată;

– reprezentare în faţa altor autorităţi competente.

 

       Dreptul familiei:

– consultanţă juridică;

– redactare acţiuni;

– asistenţă juridică şi reprezentare în procese de:

– divorţ;

– partaj;

– pensie de întreţinere;

– încredinţare spre crestere şi educare a copiilor minori;

– stabilirea sau tăgăduirea paternităţii copilului din căsătorie sau din afara acesteia;

– stabilire program de vizitare minor.

 

       Probleme de drept civil:

– consultanţă juridică;

– intermediere în vanzarea, cumpărarea şi închirierea de bunuri imobiliare (investiţii imobiliare);

– acţiuni şi cereri în justiţie:

– acţiuni în revendicare imobiliară şi mobiliară;

– acţiune în garanţie pentru evicţiune;

– acţiune în simulaţie;

– rezoluţiunea şi rezilierea contractelor;

– acţiuni în grăniţuire;

– partaj judiciar;

– succesiuni;

– acţiuni privind dreptul de servitute;

– răspundere civilă delictuală şi contractuală;

– acţiuni în nulitatea actelor;

– acţiuni în constatare şi în anulare a actelor juridice ;

– acţiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune şi accesiune;

– acţiuni în pretenţii;

– acţiuni posesorii;

– uzucapiune;

– moştenire, partaj mostenire, acţiuni pentru intrarea în posesia unei moşteniri;

– recuperări de creanţe;

– ieşiri din indiviziune;

– contravenţii;

– recunoaşterea hotărârilor străine pe teritoriul României;

– măsuri asigurătorii;

– evacuări;

– executări silite;

– contestaţii la executare;

– redactări cereri de chemare în judecată, contracte, notificări, tranzacţii, întâmpinare, cerere reconvenţională;

– asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţei de judecată;

– tranzacţii, redactare contracte, alte cereri;

– legalizare şi investire cu formulă executorie a hotărârii judecătoreşti;

– asistenţă şi reprezentare în faţa notarului public;

– negocieri;

– achiziţii imobiliare;

– consultanţă referitoare la contracte de:

– vânzare-cumpărare;

– de donaţie;

– de închiriere;

– de comodat;

– de împrumut;

– de depozit;

– de întreţinere;

– de rentă viagera.

 

       Probleme de drept penal şi procesual penal:

– consultanţă juridică pentru:

– infracţiuni economice;

– infracţiuni financiar-contabile;

– infracţiuni fiscale;

– infracţiuni de fals şi uz de fals;

– infracţiuni de serviciu şi infracţiuni specifice legislaţiei muncii;

– redactări de cereri şi plângeri penale;

– reprezentare şi asistenţă juridică în procese penale;

– alte cereri;

– contravenţii.