Impotriva procesului verbal de amenda poti face contestatie, in termen de 15 zile calendaristice de la data comunicarii sau primirii procesului verbal.

In acest sens vei face contestatia aratand motivele de fapt si de drept pe care le contestisi le depui in dublu exemplar, insotite de doua (2) copii dupa procesul verbal, la Judecatoria unde s-a comis fapta sanctionata. Totodata arati cu cine te judeci (Organul, autoritatea, primaria, etc care a emis Procesul verbal) si care este adresa acestuia.

Totodata este OBLIGATORIU sa spui instantei ce vrei:

1. Sa anuleze procesul verbal
2. Sa te scuteasca de la plata amenzii sau, daca ai platit-o, sa ti-o restituie

Art. 31
(1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia.
(2) Partea vatamata poate face plangere numai in ceea ce priveste despagubirea, iar cel caruia ii apartin bunurile confiscate, altul decat contravenientul, numai in ceea ce priveste masura confiscarii.

Pentru Contestarea proceselor verbale de contraventie contactati-ne la 07470591020.