In primul rand trebuie sa specific un lucru foarte important. Toate procesele verbale se supun Ordonantei nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, cu exceptia acelora care sunt reglementate de legi speciale.

        Aici vom vorbi de cele mai des intalnite procese verbale precum cele de circulatie, garda financiara, diverse autoritati ale statului – Primarii, Directii, Autoritati, precum si cele emise de Regiile de transport de persoane (RATB, CFR, etc), Administratii financiare.

Pentru a putea stabili daca un proces verbal intruneste sau nu motive de legalitate, trebuie sa cunoastem urmatoarele lucruri:

Art. 16 din Ordonanta nr. 2/2001:
(1) Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu:

-data si locul unde este incheiat;
– numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator;
– datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de munca ale contravenientului;
– descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
– indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia;
– indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie;
– posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate;
– termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plangerea.
(11) In cazul contravenientilor cetateni straini, persoane fara cetatenie sau cetateni romani cu domiciliul in strainatate, in procesul-verbal vor fi cuprinse si urmatoarele date: seria si numarul pasaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberarii acestuia si statul emitent.
(2) Abrogat.
(3) Abrogat.
(4) Abrogat.
(5) In cazul in care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde si numele, prenumele si domiciliul parintilor sau ale altor reprezentanti ori ocrotitori legali ai acestuia.
(6) In situatia in care contravenientul este persoana juridica in procesul-verbal se vor face mentiuni cu privire la denumirea, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal ale acesteia, precum si datele de identificare a persoanei care o reprezinta.
(7) In momentul incheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct in procesul-verbal la rubrica “Alte mentiuni”, sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal.In conditiile in care ai citit cu atentie procesul verbal si ai constat ca unul sau mai multe dintre motivele prezentate mai sus lipsesc sau nu coincid, atunci PROCESUL VERBAL ESTE LOVIT DE NULITATE ABSOLUTA.


Ce inseamna nulitate absoluta?

Adica procesul verbal este anulat prin efectul legii, pentru cauze care nu se pot complini ulterior emiterii sale, iar efectele acestuia raman anulate, astfel contravenientul este pus in situatia anterioara sanctiunii – curat ca lacrima.


Cine stabileste nulitatea absoluta?

Instanta de judecata – judecatoria din circumscriptia careia s-a produs fapta.

Pentru Contestarea proceselor verbale de contraventie contactati-ne la 07470591020.