AVOCAT DREPTUL MUNCII – ASISTENTA JURIDICA SI REPREZENTARE IN LITIGII DE MUNCA

Redactare, asistenta si reprezentare juridica privitoare la contractul individual de munca : 
incheierea contractului individual de munca; 
executarea contractului individual de munca; 
modificarea contractului individual de munca; 
detasarea; 
delegarea; 
intreruperea contractului individual de munca; 
clauze in contractul individual de munca; 
de confidentialitate; 
de neconcurenta; 
de mobilitate s.a.; 
incetarea contractului individual de munca; 
contestatii privind deciziile comisiei de disciplina. 
Redactare, asistenta si reprezentare juridica privitoare drepturile salariatilor/angajatorilor: 
stabilirea si acordarea concediilor (de odihna, medicale, de studiu, fara plata) 
stabilirea si acordarea drepturilor banesti; 
indeplinirea obligatiilor stabilite prin contractul de munca; 
stabilirea si aplicarea sanctiunilor disciplinare.