Infiintare ONG asociatii si fundatii.

Asocierea a minimum 3 persoane in cazul asociatiilor si identificarea obiectivelor viitoarei asociatii/ fundatii.

Patrimoniul legal necesar infiintarii ONG-ului are un cuantum de: activul patrimonial iniţial al asociaţiei, în valoare de cel puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei, este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor. Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, â căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundaţiei.

Organe de conducere si control. Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, organele asociatiei sunt adunarea generala, consiliul director si cenzorul sau/ dupa caz, comisia de cenzori.

Organele fundatiei sunt: Consiliul director; Cenzorul/Comisia de cenzori. Consiliul director al fundatiei este organul de conducere si administrare al acesteia. Spre deosebire de asociatii, fundatiile nu sunt conduse de adunarea generala, ele nefiind caracterizate prin elementul asociativ. Consiliul director este desemnat de fondator/fondatori si are atributii de gestiune a patrimoniului destinat de catre acesta/acestia. Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.

Act constitutiv. Statut. Pentru infiintare va sunt necesare un Statut (care defineste scopul si obiectivele, patrimoniul, sediul, drepturile membrilor etc.) si un Act constitutiv (care consfinteste hotararea fondatorilor de infiintare si desemneaza organele de conducere).

Actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

a) datele de identificare a membrilor asociaţi: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;

b) exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului propus;

c) denumirea asociaţiei;

d) sediul asociaţiei;

e) durata de funcţionare a asociaţiei – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial, în valoare de cel puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei, este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor. În cazul aportului în natură, forma autentică a actului constitutiv şi a statutului este obligatorie;

g) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;

h) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;

i) semnăturile membrilor asociaţi.

(3) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor precizate la lit. g) şi h);

b) precizarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;

c) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;

d) drepturile şi obligaţiile asociaţilor;

e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei;

f) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;

g) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60.

Dovada disponibilitate denumire. Denumirea reprezinta un atribut de identificare al oricarei persoane juridice si se defineste ca fiind cuvantul sau cuvintele care au primit, in conditiile prevazute de lege, semnicatia de a individualiza persoana juridica. Directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei, va elibera dovada disponibilitatii denumirii, valabila pe o perioada de 3 luni de la data eliberarii. Dovada disponibilitatii denumirii va contine si lista cuprinzand denumirile anterioare, asemanatoare celei rezervate, inclusiv denumirile pentru care a fost rezervata si este valabila dovada disponibilitatii si rezervarii.

Eliberarea dovezii de disponibilitate si rezervare nu dispenseaza instanta de a face verificari cu privire la legalitatea denumirii. Verificarea disponibilitatii denumirii este obligatorie in toate cazurile in care modificarile aduse actelor constitutive atrag modificarea denumirii anterior inscrise.

De asemenea, nu se vor putea face, in denumire, mentiuni de natura a induce tertii in eroare cu privire la caracterul neguvemamental al organizatiei, sau la calitatea sa de asociatie ori de fundatie, sau la caracterul nelucrativ al acesteia.

Decurge ca denumirea unei organizatii non-profit se caracterizeaza prin urmatoarele:

a) are caracter public;

b) are caracter obligatoriu. Organizatia nu va putea utiliza, in actele pe care le intocmeste, o alta denumire decat cea cu care s-a constituit;

c) presupune dreptul persoanei juridice de a pretinde tuturor sa o individualizeze prin denumirea sa;

d) presupune dreptul persoanei juridice de a pretinde organelor abilitate ale statului de a o ocroti de posibilitatea ca o alta persoana juridica sa isi stabileasca aceeasi denumire;

e) presupune posibilitatea persoanei juridice de a-si ocroti in justitie dreptul la denumire incalcat.

Sediul social. Varianta cea mai simpla este sa desemnati drept sediu apartamentul unuia dintre membrii fondatori (cu conditia sa fie proprietarul acestuia). Proprietarul locuintei incheie un contract de comodat cu Fundatia. Acest contract se atesta de catre avocat. Daca aveti la dispozitie un spatiu inchiriat, veti avea nevoie de fotocopia contractului de inchiriere. Daca sediul este stabilit intr-un imobil ce cuprinde mai multe proprietati (bloc, vila), se mai cer: Acordul vecinilor cu pereti comuni cu apartamentul-sediu (un simplu tabel cu semnaturi cum ca sunt de acord cu functionarea sediului Fundatiei/Asociatiei in apartamentul respectiv); Acordul Asociatiei de Proprietari (Locatari, dupa caz).

Formularea cererii de inscriere a ONG-ului in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Depunerea dosarului la Judecatorie. Puneti intr-un dosar actele de mai sus si mergeti cu dosarul la judecatorul de serviciu de la Judecatoria pe raza careia se afla sediul, pentru verificare. Vedeti daca dosarul este complet, sau ce mai trebuie adus.
Achitati taxa juridica la Directia de Finante Publice Locale. Depuneti dosarul complet, insotit de timbru judiciar de 3.000 lei la Judecatorie. Termenul de judecata este in mod normal de 3 zile, maxim 1 saptamana (este procedura de urgenta). In mod normal pronuntarea se poate face si in absenta, dar daca Presedintele completului doreste sa va mai intrebe ceva, e bine sa fiti prezenti.
Daca totul e in regula, pronuntarea Sentintei civile se da in aceeasi sedinta. Daca nu, primiti termen in cateva zile. Dupa pronuntare, trebuie sa treaca 5 zile pana ce Sentinta sa devina definitiva si irevocabila.

Copia de pe incheiere. La 2 saptamani dupa pronuntare, depuneti cerere la Judecatorie pentru eliberarea Incheierii si a Certificatului de Inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Atribuire cod fiscal. Pentru a putea desfasura operatiuni financiare aveti nevoie de un Cod Fiscal. La DFPL de care apartine imobilul in care aveti sediul, depuneti dosar cu fotocopii dupa urmatoarele: Statut, Act constitutiv, Incheiere Judecatoreasca, Certificatul de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, precum si timbru fiscal, 2 cereri “cod 010″  completate. Termenul este de 14 zile.

De retinut! Daca doriti sa va intocmim noi actele constitutive si ne imputerniciti sa ne ocupam de toate formalitatile necesare in vederea constituirii unui ONG in numele si pentru dvs., ca documente/informatii necesare demararii, ar fi:
a) datele de identificare membri (Fotocopii CI);
b) explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei;;
c) denumirea asociatiei;
d) sediul asociatiei – fotocopie a titlului de proprietate;
e) caziere fiscale ale asociatilor fondatori.