Avocat infiintare PFA.

 • Persoana fizica autorizata este persoana autorizata sa desfaşoare orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forţa sa de munca, care are obligatia sa ceara inregistrarea in Registrul Comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice.
 • Persoana fizica autorizata raspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de afectaţiune, daca acesta a fost constituit şi, in completare, cu intreg patrimoniul sau, iar in caz de insolvenţa este supusa procedurii simplificate prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, daca are calitatea de comerciant.

  Conditii pentru a putea fi Persoana Fizica Autorizata

  Pentru a desfasura activitati economice in mod independent, persoana care are calitatea de angajat propriu, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  •  sa fi implinit 16 ani (exceptie cei care desfasoara activitati economice in mod independent);
  • starea de sanatate dovedita cu certificat medical, sa le permita desfasurarea activitatii pentru       care se solicita autorizatie;
  • sa aibe calitatea necesara desfasurarii acelei activitati;
  • sa posede autorizatie speciala emisa de organele competente potrivit legii, pentru desfasurarea activitatii economice a caror exercitere necesita o autorizatie speciala conform legii;
  • sa nu fi fost condamnata prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea unor infractiuni privind regimul legal stabilit pentru unele activitati sau a infractiunii de fals.

  Acte necesare pentru infiintare PFA

  • carte de identitate sau pasaport
  • actul de proprietate al sediului in care va functiona persoana fizica autorizata
  • acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor (daca este cazul)
  • specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate
  • documentele care atesta pregatirea profesionala
  • documentele care atesta experienţa profesionala