Avocat infiintare SRL.

     Societatea cu raspundere limitata (SRL) constituie operatiunea prin care una sau mai multe persoane – asociatii – decid sa puna in comun anumite bunuri pentru a obtine si a imparti profitul rezultat in urma exercitarii activitatii. Infiintarea unui firme SRL se efectueaza in baza actului constitutiv si are ca efect nasterea unei persoane juridice noi cu drepturi si obligatii proprii.

    O persoana fizica sau juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata. Asociatii intr-o societate cu raspundere limitata raspund pana la concurenta capitalului social subscris.

    Capitalul social va fi fixat de catre asociati in functie de nevoile societatii, cu respectarea plafonului minim stabilit de lege in valoare de 200 lei.

Acte necesare pentru infiintare firma – forma juridica SRL

  • acte de identitate asociati si administrator;
  • actul de proprietate al sediului in care va functiona societatea;
  • acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor;
  • dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social;
  • specimenele de semnatura ale reprezentanţilor societaţii;
  • declaraţia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice cetaţean strain in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale, şi, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public (doar pentru asociatii cetateni straini).