TIMBRUL DE MEDIU SE RECUPEREAZA. CJUE A DECLARAT ILEGAL TIMBRUL DE MEDIU

CJUE a hotarat in cauza Budisteanu vs, ANAF, faptul ca timbrul de mediu asa cum este instituit de legea 9/2013 este ilegal.

Legea taxei de poluare a fost modificata de-a lungul timpului in 3 proiecte. In anul 2008 cand a intrat pentru prima oara in vigoare se numea taxa de poluare si a fost declarata ilegala de CJUE, apoi a fost modificata in taxa pe emisii de poluare.Si aceasta a fost declarata ilegala de catre CJUE asa ca Guvernul a ajuns la varianta actuala, legea timbrului de mediu.

Ce modificari au fost aduse  prin legea 9/2013?

La momentul intrarii ei in vigoare, pe langa schimbarea de denumire din taxa de poluare in timrbu de mediu legea a modificat categoriile de persoane obligate sa achite taxa de poluare.

Categoriile de consumatori obligate la plata fiind:

  1. la inamtricularea pt prima oara a unui autovehicul in Romania
  2. la reintroducerea în parcul auto național a unui autovehicul, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul auto național, i s‑a restituit proprietarului timbre de mediu
  3. cu ocazia vanzarii unui autoturism pentru care nu s-a polatit taxa de poluare, la momentul achiztiei de catre vanzator
  4. pentru autoturismele la care se recuperase deja taxa de poluare instituite prin legeile 50/2008 si 9/20012

Ce probleme a ridicat legea timbrului de mediu?

Exista o discrepanta foarte mare intre valoarea masinii aduse din strainatate pentru care trebuie sa se plateasca un timbru de mediu destul de mare si o masina identica care era deja inmatriculata in Romania. Potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, valoarea taxei percepute cu ocazia înmatriculării unui autovehicul se încorporează în valoarea acestui autovehicul. Atunci când un autovehicul înmatriculat cu plata unei taxe într‑un stat membru este ulterior vândut ca autovehicul rulat în acest stat membru, valoarea sa de piață include valoarea reziduală a acestei taxe. Dacă valoarea taxei aplicate la data înmatriculării unui autovehicul rulat importat de același tip, având aceleași caracteristici și aceeași uzură depășește valoarea reziduală menționată, se încalcă articolul 110 TFUE

Curtea de Justite A uniunii Europene a constatat ca 4 litera c) din OUG nr. 9/2013 scutește de plata timbrului de mediu transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculelor rulate naționale a căror înmatriculare în România a determinat deja plata taxei speciale, a taxei pe poluare sau a taxei pentru emisiile poluante, cu excepția cazurilor,  în care o instanță română a dispus restituirea taxei respective pentru un anumit vehicul.

CJUE arata ca raportat la jurisprudența Curții, care e obligatorie pentru Romania, în cauzele referitoare la taxa pe poluare percepută atat  in temeiul OUG nr. 50/2008 cat si intemeiul legii 9/2012 , că aceste taxe erau incompatibile cu articolul 110 TFUE, prin extensie aeasta prevedere din legea timrbului de mediu fiind si ea ilegala

Curtea motiveaza ca  prin analiza,  timbrul de mediu trebuie considerat incompatibil cu articolul 110 TFUE din moment ce prezinta caracteristici identice cu cele taxei de poluare, sau taxa pe eimsii poluante.

Timbrul de mediu decalrat ilegal !

Pornind de la rationamentul ca atata timp cat valoarea reziduală a timbrului de mediu, nu se considera a fi  încorporată în valoarea de piață (in pretul masinii) a unui vehicul,  tocmai pentru ca  proprietarul acestui vehicul dispune, în temeiul acestui drept, de posibilitatea de a obține restituirea acestei taxe. indifferent daca  ea a fost sau nu a fost efectiv restituită la data vânzării  autoturismului.

Ori acest drept al proprietarilor de autoturisme,  este de natură să îi încurajeze pe proprietarii masinilor  rulate in Romania, vizate sa stabileasca pentru aceste autoturisme chiar dacă taxa timbrul de mediu nu a fost restituit, un preț de vânzare care să nu țină seama de valoarea independent a timrbului de mediu , care e teretic incorporate in rpetul de vanzare

Incalcarea art 110 TFUE intervine prin faptul ca in situatia in care  care timbrul de mediu  nu a fost încă restituit, cumpărătorii acest autoturisme  vor fi, în temeiul articolului 4 litera c) din OUG nr. 9/2013, scutiți de timbrul de mediu iar vehiculele rulate importate dintr‑un alt stat membru vor fi invariabil supuse timbrului de mediu prevăzut de OUG nr. 9/2013 la înscrierea în România a dreptului de proprietate asupra acestor vehicule.

In concluzie timbrul de mediu incalca neutralitatea in concurenta dintre autovehculele rulate provenite din state membre ue si cele similar romanesti intrucat  o scutire precum cea rezultată din această dispoziție este de natură să ofere un avantaj concurențial vehiculelor rulate prezente deja pe piața românească și, în consecință, să descurajeze importul de vehicule similare din alte state membre.

Cine poate solicita resituirea timbrului de mediu?

Orice proprietar de masina care la-a achitat si nu adeschis inca un process in instanta. Precum si cei care au avut un proces in instanta pt restituirea timbrului de mediu dar au pierdut, pot prin calea de atac a revizuirii sa recupereze sumele de bani.

In cat timp se restituire timbrul de mediu?

CJUE a statuat si cu privire la modalitatea de achitare a sumelor de bani, decalrand ca plata trebuie facuta intr-o singrua transa.  CJUE motiveaza in hotarare ca Guvernul a adus suficente argumente care sa demonstreze ca restituirea timrbului de mediu intr-o singrua transa ar prejudice statul. De asemena CJUE a stability ca hotararile date de ea nu pot fi limitate in timp