Contracte de cesiune

Firma noastra de avocatura are avocati specializati in redactarea si verificarea contractelor pentru o cat mai buna protectie a clientilor. Astfel, echipa noastra detine experienta in conceperea urmatoarelor tipuri de contracte:
Contracte de cesiune – prin acest tip de contract un cedent cedeaza unui cesionar partile sociale ale unei societati comerciale